I klass 5 pågår nu perioden om antikens Grekland. Eleverna har färdigställt sina grekiska tempel och bidragit med flera andra arbeten till den utställningen som nu hänger i matsalen. De har pratat mycket om demokrati och hållit i ett klassval som resulterade i att klassen röstade fram två maträtter och skrev ett trevligt brev till köket med förfrågan om att få någon av dem någon gång snart. Nästa vecka ska de fördjupa sig i idrottande – pentathlon, maraton och de olympiska spelen.