Kära vårdnadshavare, vänner, släkt och övrig familj på Rudolf Steinerskolan,

Som vi alla är dystert medvetna om, så råder det i den nuvarande pandemin, restriktioner gällande folksamlingar.
Skolan avser självfallet att följa de lagar och regler som tillfälligt tillsatts av regeringen i detta läge vilket innebär att sommaravslutningen 2020 på vår kära skola blir annorlunda i år.