Klass 9 har fått undersöka hjärta och lungor på ett får