Skolan fick besök av forna elever, numer medlemmar i högaktuella ”Den Svenska Björnstammen”