KärnhusetSkolhälsovård ska erbjudas alla elever på skolan. Skolhälsovården är en fortsättning på barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser. Inom skolhälsovårdens medicinska del arbetar skolsköterska och skolläkare. Inom elevhälsan på skolan finns också kurator, logoped, stödpedagoger och psykolog. Inom skolhälsovården gäller samma sekretess som i övrig hälso- och sjukvård.

Vårt uppdrag ingår att följa elevens utveckling. Längd och vikt följs, syn och hörselkontroller utförs. Vi erbjuder enklare sjukvårdsinsatser, hälsosamtal och rådgivning.

Skolhälsovården erbjuder vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram. Eftersom vi är en Waldorfskola följer vi upp individuella vaccinationsprogram i något större utsträckning än andra skolor.

Skolhälsovården utgör elevhälsans medicinska del och samverkar med skolan i elevhälsoarbetet t ex stödkollegiet, föräldramöten vid behov, lektioner, skyddsrond, idrottsdagar mm.

Skolsköterskan finns på plats måndag, onsdag och torsdag förmiddag då hon tar emot såväl bokade som spontana besök av elever. Varje termin dyker också vår skolläkare upp vid ett antal tillfällen. Du kan boka en tid hos skolsköterskan eller hos vår skolläkare genom att kontakta Agneta på telefon 0705-477057.

Logopeden finns på skolan onsdagar, torsdagar och fredagar och kuratorn finns här en dag i veckan.

På onsdagar kl 14.30 har vi elevstödsmöte. Då träffas rektor, stödlärare och elevhälsan för att diskutera läget på skolan, sådant som skett och hur vi bäst hanterar detta samt följer upp åtgärder och observationer.

Skolsköterska Agneta Laudon

Kurator Josefin Ivarsson

Skolläkare Beate Palm

Logoped Maria Arvidsson