Skolsköterska
Agneta Laudon

Telefon: 011 – 19 44 30

Mobil: 0705 47 70 57

E-post skolskoterska@rudolfsteinerskolan.se

Skolläkare
Beate Palm kommer ett par gånger per termin och du bokar tid via skolsköterskan

Skolkurator

E-post kurator@rudolfsteinerskolan.se