Vår kurator Anne-Helene Nilsson är här:

Onsdagar jämna veckor kl 8-16.30

Fredagar ojämna veckor kl 8-16.30

Telefon: 011-19 44 30

Telefontid 11.30-12, övrig tid går bra att lämna meddelande.

E-post: kurator@rudolfsteinerskolan.se