Klass 5 har under terminen övat in ett spel på engelska. Nu har de spelat upp det för klasserna på skolan. Så är såg det ut när klass 6 var på besök.