Rörelserna blir ett sätt att mötas

Läs mer i Pedagogiska magasinet!