Att vara förälder i en waldorfskola är förknippat med ett tydligt engagemang för barnen och deras skola. På dessa sidor kan du läsa om vad som förväntas av dig som förälder.