Om du som förälder eller annan närstående vill komma på besök i skolan under skoltid anmäler du det senast två arbetsdagar i förväg till klasslärare eller klassföreståndare. Om du exempelvis vill komma en måndag så anmäl det senast på torsdagsmorgonen innan.

Detta är en rutin som vi ber er respektera av flera skäl:

  • Det kan vara så att det inte passar en viss dag av någon anledning och det måste vi på skolan få möjlighet att ta ställning till.
  • Om flera kommer samtidigt kan det störa undervisningen.
  • Lärarna planerar sina lektioner under vissa förutsättningar och det är rimligt med viss förberedelsetid om förutsättningarna förändras.
  • Oväntade besök kan innebära oro och otrygghet för barn som har behov av rutiner och kontinuitet och som måste få tid att förbereda sig mentalt på avvikelser från det normala.

Skolan är ingen allmän plats. Rektor är ansvarig för vad som händer på skolans område och måste veta vem som är i skolan och varför. Rektor beslutar i samråd med berörda medarbetare om besök beviljas.

Detta gäller inte när ni hämtar eller lämnar barnen eller är på avtalat möte med lärare eller andra medarbetare utan det gäller närvaro på lektionstid och raster tillsammans med andra barn.

Detta är på intet sätt är ett förbud mot att komma och hälsa på. Tvärtom, vi välkomnar besök och ser det som positivt att föräldrar eller andra närstående vill komma och vara med i klassen.