LyktorARBETSHELGER

Här gäller att varje familj (oavsett antal skolbarn) deltar i två arbetspass, gärna fler om man vill och kan! Klass 4 och 9 är prioriterade.

Klassföräldrarna vet vilka uppgifter som gäller för klassen och gör listor inför arbetshelgerna.

 

 

LottPROGRAMLOTTER

Målsättningen är att varje familj med ett barn köper 5 lotter, har man fler barn köper så är målsättningen att man köper 8 lotter.

Lotterna kostar 10 kr styck.

Klassföräldrarna administrerar.

Programlotterna ges med fördel bort till vänner och bekanta!

 

 LjusstakeJULBASARDAGEN

Varje familj deltar i max två arbetspass under dagen. Klass 4 och 9 prioriterade. Klassföräldrarna gör listor.

 

 

 

FRÅGOR?

Vänd dig till klassförälder eller till föräldraföreningen, foraldraforeningen@rudolfsteinerskolan.se

 

EKONOMI

Vid eventuella utlägg, spara kvitton och lämna till föräldraföreningens kassör.