Varje skola ska ha rutiner för hur man tar emot och behandlar klagomål på verksamheten. Det kan handla om allt ifrån att man har åsikter om hur något sköts eller att man är missnöjd med något.

Vi hoppas naturligtvis att vi har en så bra dialog att detta tas upp på utvecklingssamtal och liknande men ibland kan det vara bra att formalisera vissa saker.

Vi vill gärna veta när något inte fungerar så att vi kan försöka att förbättra vår verksamhet. Därför har vi tagit fram en enkel blankett som kan mejlas eller skickas in till skolan.

När ett klagomål inkommer kontaktas den som lämnat uppgiften och ärendet utreds av skolans styrelse eller en av styrelsen utsedd person. Därefter beslutas vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med problemet.

Här finns blanketten http://rudolfsteinerskolan.se/om-oss/blanketter-och-dokument/