Varje skola ska ha rutiner för hur man tar emot och behandlar klagomål på verksamheten. Det kan handla om allt ifrån att man har åsikter om hur något sköts eller att man är missnöjd med något.

Vi hoppas naturligtvis att vi har en så bra dialog att detta tas upp på utvecklingssamtal och liknande men ibland kan det vara bra att formalisera vissa saker.

Vi vill gärna veta när något inte fungerar så att vi kan försöka att förbättra vår verksamhet. Därför har vi tagit fram en enkel blankett som kan mejlas eller skickas in till skolan. Det går bra att vara anonym, men det kan innebära att man inte kan få svar eller att frågan inte kan hanteras i alla lägen.
Blanketten ska skickas i första hand till rektor@rudolfsteinerskolan.se alternativt läggas i postfack. Anledningen till att det ska skickas till rektorn är att det är rektorn som är ansvarig för skolans dagliga verksamhet, att leda och fördela arbetet och som tillsammans med kollegiet står för utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Ärenden ska skickas till styrelsen@rudolfsteinerskolan.se om det är av sådan art att det ska hanteras av styrelsen. Det kan vara att man inte fått svar tidigare eller att det handlar om känsliga frågor som man vill att styrelsen ska få kännedom om och hantera, eller om det är av sådan art att man vill inte vill skicka det till rektorn.

Mer utförlig information om vem man anmäler olika typer av klagomål till framgår av skolans policys.
http://rudolfsteinerskolan.se/om-oss/policy-och-planer/

När ett klagomål inkommer kontaktas den som lämnat uppgiften och ärendet utreds i enlighet med skolans policys och planer. Därefter beslutas vilka åtgärder som ska vidtas för att komma tillrätta med problemet.

Här finns blanketten http://rudolfsteinerskolan.se/om-oss/blanketter-och-dokument/