Att vara klassförälder är en viktig roll som innebär ett visst praktiskt ansvar. Man har även en koordinerande funktion, mellan föräldraföreningen, föräldrar och klassläraren. Klassföräldern ansvarar för att:

 • Fungera som en länk mellan föräldrarna och föräldraföreningens styrelse
 • Delta i klassföräldramöten (3-4 gånger/år)
 • Fungera som länk mellan klass-läraren och föräldrarna
 • Föra info/frågor från/till klassföräldramötena
 • Ha en aktiv roll i klassens föräldramöten
 • Medverka i upplägget av mötena samt ev upprätta fikalista
 • Ansvara för städlistor, både för veckostädning och storstädning
 • Ansvarar för organisation i klassen kring julbasarer och andra större händelser
 • Ansvara för att uppdatera klasspärmen
 • Dokumentera erfarenheter från julbasar, klassuppgifter i pärmen
 • Ta hand om nya föräldrar i klassen så att de känner sig välkomna

Man behöver inte göra allt själv, det är bara bra att man delegerar till andra föräldrar, men glöm inte att följa upp att sakerna verkligen blir gjorda!