Här sjukanmäler du ditt barn. Fyll i alla uppgifter och klicka på Sjukanmäl elev. Du kan även sjukanmäla barnet genom att ringa expeditionen på 011– 18 21 18.

Observera att ny sjukanmälan måste göras varje dag.

Ditt namn

Elevens namn och klass

Ditt meddelande till skolan

Läs mer