Avståndskrav

Elever som är berättigade till skolskjuts får ett busskort från skolan. Om eleven är berättigad eller ej beror på vilken klass denna går i och vilket avstånd hen har till skolan.

De avståndsgränser som gäller är:

Förskoleklass och klass 1-3: 2 kilometer mellan hem och skola.

Klass 4-6: 3 kilometer mellan hem och skola.

Klass 7-9: 5 kilometer mellan hem och skola.

Utdelning av kort

Östgötatrafiken skickar korten till skolan och eleven hämtar ut kortet på kansliet.

Om kortet inte fungerar

I början av läsåret har eleven rätt att åka utan busskort de två första dagarna samt på morgonen den tredje dagen. Om kortet fortfarande inte fungerar så är det skolan som kan kontrollera status på kortet så kom in till kansliet.

Skadat kort

Om kortet är skadat ska det lämnas in till skolan och eleven får ett nytt kort av skolan. Har kortet skadats genom vårdslös hantering betalar eleven 250 kr till skolan. Detta är den avgift som skolan betalar Östgötatrafiken för ett skadat kort. Om kortet byts på grund av någon annan felaktighet tas ingen avgift ut.

Förlorat kort

Ett förlorat kort ersätts med ett nytt av skolan. Eleven anmäler att hen förlorat sitt kort och betalar 250 kr till skolan. Det är samma summa som skolan betalar till Östgötatrafiken för ett förlorat kort i sk spärravgift.

Byte av skadat eller förlorat kort

Som angetts ovan kommer eleven in till kansliet med skadat/förlorat kort. Det är sedan skolan som gör beställning av nytt kort. Om beställningen sker innan kl 9.00 kommer det nya kortet att kunna användas efter kl 14.00 samma dag. Görs beställningen efter kl 9.00 kan kortet eventuellt användas efter 14.00 samma dag, i annat fall inte förrän dagen därpå. Alltså, om kortet kommit bort eller skadats, anmäl det så snart som möjligt.

Mer information finns på:

http://www.norrkoping.se/skola-forskola/grundskola/skolskjuts-grundskola/