Förslagen får ses som preliminära. Skolstart höstterminen Måndag 19/8

Instädning
Lördag 17/8 kl. 10.00-14.00

Höststädning
Lördag 19/10 kl. 10.00-14.00

Vårstädning
Lördag 25/4 kl. 10.00-14.00

Utstädning
Lördag 13/6 kl.10.00-12.00

Veckostädningen, var och hur:
Städområden 2018_2019