Antroposfiska sällkapet
Antroposofiska sällskapet bjuder på föreläsning
”Waldorfpedagogik och antroposofi
fostran till frihet i det 21:a århundradet”
Tisdagen den 11 feb kl. 18.00-20.00
på Rudolf Steinerskolan i Norrköping
Varmt Välkomna!