Eftermiddagsverksamheten bygger på daglig utevistelse under större delen av den tid som barnet är på fritidshemmet.Under den kalla årstiden är samlingspunkten en värmande brasa. Vid regn, kyla eller blåst finns kåtan som bra skydd där det också finns möjlighet att göra upp eld. I källaren har vi ett snickeri och en målarverkstad där barnen kan arbeta.

Klasserna turas om att vara inne efter mellanmålet. Vi serverar mellanmålet utomhus allt eftersom klasserna slutar skolan för dagen. Senare på eftermiddagen får de barn som är kvar naturligtvis komma inomhus om de vill. Utomhusverksamheten har sin grund i att Ståthögakullen erbjuder en variationsrik och naturpräglad miljö, som är positiv för barnens motoriska utveckling, för lekbeteendet, koncentrationsförmågan och hälsan. Utemiljön väcker en känsla av frihet och vördnad.

Här på Ståthögakullen finns en värld skild från stadens jäkt och hets. Pedagogiken strävar efter att ur en helhetssyn på människans utveckling ge barnet bästa möjliga ”jordmån” för att kunna utvecklas till en fri, harmonisk och social människa.
Fritidshemmet försöker skapa en miljö och ett klimat där barnen kan känna trygghet och frihet.


Fritidshemmet tar emot barn som går i förskoleklass till klass 6 före och efter skoldagen och under lov om behov finns. Vi öppnar 06:30 och stänger 17:30.