Under sommaren kommer fritidshemmet att flytta till nya paviljongen. Paviljongen ligger nedför backen söder om gula huset. Mycket är redan nedflyttat och barnen leker för fullt i de nya lokalerna trots att det är ganska rörigt just nu, eller kanske är det just det som är så kul!

Under sommaren kommer även kåtan att göras i ordning och få nya bänkar med bord så att barnen åter kan mysa och äta mellanmål där under mörka och kalla vintereftermiddagar.

Förskoleklassen, som nästa år blir betydligt större än den varit i år, kommer att ha sin verksamhet i de gamla fritalokalerna i gula huset.

image