Klass 7 och klass 9 har fått laborera med flytande kväve