skolgård Sylvie

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningen grundar sig på Rudolf Steiners pedagogik, till vilken han hämtade inspiration ur antroposofin och andra kulturella och filosofiska strömningar.

En genomtänkt yttre och inre miljö som präglas av vacker arkitektur och omsorgsfullt valda material eftersträvas. Skolmiljön ska bidra till välbefinnande och kvalitetsmedvetande.