Verksamheten bedrivs mellan klockan 8.30 och 12.30 måndag till fredag och följer skolans kalendarium när det gäller lov- och studiedagar. Övrig tid är barnen inskrivna på fritidshemmet.

Ansvarig för förskoleklassen är en waldorfförskolepedagog. Det finns ett nära samarbete med skolan, fritidshemmet och förskolan Äppelblomman.

Vi arbetar med målning/bild, flöjtspel, handarbete, eurytmi/rörelse, bakning mm. Varje dag har vi en samling där vi sjunger tillsammans, gör ramsor eller leker en lek och avslutar med en fruktstund. Vi berättar också sagor eller spelar dockspel för barnen.En gång i veckan går vi på utflykt med liten matsäck.

Lunchen är vegetarisk och tillagas av ekologiska och biodynamiska råvaror i vårt skolkök.

Den fria leken, både inne och ute är viktig i vår pedagogik. Vår utemiljö är unik, en oas av varierad naturskön miljö med både spännande växtlighet och stora fria ytor för lek av olika slag.