Räkning

Det övergripande temat i klass ett är sagan. Ur sagans värld hämtas inspiration till svenska, räkning och formteckning, som är de huvudsakliga perioderna i klass ett. Dessutom ägnas året åt målning, stickning, flöjtspel, eurytmi, sång och mycket lek. Klassen börjar med två främmande språk, engelska och ett annat europeiskt språk.