Vattenfärger

Vattenfärger

Det övergripande temat i klass 2 är fabler och legender. Genom naturberättelser, där växter, djur, sol, måne och stjärnor talar sitt språk, får barnen en första kännedom om världen.

I fabelns lite torra bildspråk visas mänskliga ensidigheter lätt förklädda i djurens karaktärer. I legenderna möter barnen människor som kämpar med sina svagheter och så småningom i frihet lyfter sig över de mönster, som är naturgivna. Fabeln talar mer till förståndet, legenden till djupare moraliska skikt i själen.
I eurytmin uttrycks de olika språkljuden i gester. Därigenom stöder man inlärningen av läsning och skrivning.

Skrivinlärningen förstärks också av formteckningen som man börjar med redan i första klass – genom övningar av räta och krokiga linjer, genom speglingar och formförändringar mm.

I handarbete övergår man till virkning.
I klass 2 börjar man med simundervisningen.