Kritor

I klass 3 är det övergripande temat berättelser ur Gamla Testamentet och om de gamla yrkena, om hur man knyter rep, bakar, odlar, klipper får, spinner, färgar och tovar. Barnen får lära sig om jordbrukarens yrke och även så och skörda själva.

Dessutom brukar klass tre starta ett byggprojekt. Det kan vara någon liten byggnad som muras eller snickras.

I räkning går man bland annat igenom de äldre vikt- och längdmåtten, övar räkneuppsättningar och multiplikationstabellerna.

I musiken byter man den pentatoniska flöjten till en c-flöjt.