Handsydda djur

Det övergripande temat i klass fyra är nordisk mytologi och zoologi.
Eleverna får höra om den nordiska mytologins många olika individuella gudar – om järnålder och vikingatid. Verser ur Eddan reciteras och man framför ett spel med fornnordiskt innehåll.

I ämnet zoologi, får barnen  uppleva hur varje djurart har specifika egenskaper. Växtriket studeras närmare.

I matematiken står bråkräkning i centrum.

I svenska fortsätter man med grammatiken och uppsatsskrivning.

I handarbete introduceras korsstygnet.