Målning Zarathustra

Det femte året i Waldorfskolan får eleverna ta del av berättelser ur den Indiska-, Persiska-, Egyptiska- och Grekiska mytologin. Med myter och skapelseberättelser visas på olika aspekter från teokrati till demokrati.

I matematiken introduceras decimalbråk, sortförvandling och räknas vidare med de fyra räknesätten, med mått, vikt och tid och allmänna bråk.