Tänkandets utveckling mot en ökande abstraktionsförmåga, begrepp som orsak och verkan, kausalitet och lagbundenheter, väsentligt och oväsentligt, fördomsfri iakttagelse och samband kan bli instrument för ett rörligt intellekt.

I klass 6 leder alla vägar till Rom. Klassen arbetar med Roms historia, dess lagar och regler, om civilrätt som för första gången uppträder. Även medeltiden fram till Gustav Vasa behandlas.

Genom akustiken och optiken möter vi den första fysiken, där eleverna får möta fenomen som ger starka upplevelser.

Eleverna får dyka ner i mineralernas och kristallernas ordning och skönhet och ser en värld med matematiska förhållanden. I samband med denna period åker klassen på en äventyrlig skolresa till Soleggen i Norge. Där får eleverna uppleva vacker natur, vandring, klättring, besök i grottor och med lite tur kanske finna en bergskristall.