Det övergripande temat i klass sju är medeltiden och renässansen, Leonardo da Vinci, Columbus, Galilei m fl. Nu går man ut i världen och upptäcker hur en ny världsbild växte fram under renässansen. Solen blev centrum för vårt solsystem, centralperspektivet kom in i målningen.

De stora upptäcktsfärderna är ett viktigt tema för denna ålder, pubertetens omvandlingstid. Med skildringar av olika människors liv och öden ger man eleverna förebilder och tilltro till de egna möjligheterna.