Svartvitt

Svartvitt

Genom den ekonomiska historien fram till nutiden lär vi oss förstå hur människans skaparkraft förvandlar världen. I åttonde klassen är franska revolutionen och den ekonomiska historien (industrialismen) ett huvudtema.”Det gamla är förgånget, en ny tid börjar” – det är grundstämningen bakom den stora franska revolutionen.

I åttonde klass studeras skelettet – man fördjupar sig ytterligare i människokunskap – muskler, öga och tänder.

Måleriet, färgen, överges nu till förmån för teckning i svart-vitt, vilket kräver en helt ny, saklig iakttagelseförmåga.

Matematiken handlar i åttan om kvadratrötter, ekvationer och vinklar.

Ett större drama övas in och spelas upp för elever och föräldrar och ger eleverna övning i framträdanden.