Den moderna världsbildens uppkomst och astronomins utveckling ger nya aspekter på vetenskapens och kunskapandets möjligheter.

Experimentet står i centrum i fysik och kemi.

I nionde klassen studeras måleriets historia. Genom porträttstudier av kamrater, kopiering av de stora mästarnas verk, olika tekniker och faser i konsthistorien får eleven en ny syn på mänsklighetens utveckling. Här kommer färgerna tillbaka efter en svart-vit period i åttan.

Nu samlar man ihop detaljerna i de olika ämnena och allt analyseras och granskas kritiskt. Naturvetenskapligt arbete förenas med konstnärligt övande. Omdömesförmågan utvecklas genom att problem ses från olika synvinklar, tänkandet och förståelse ska väckas för processer, utveckling mm. Nu läser man om världskrigen.