Lovet inleddes med en mycket uppskattad studiedag tillsammans med André de Jonge.

Temat var Waldorf och betyg och dagen fylldes av intressanta diskussioner.

 

Under lovet görs en hel del jobb både utvändigt och invändigt på skolan.

Här är det asfaltering av den minimala asfaltsvägen som vi har.

Våra duktiga lovarbetare röjer ur gammalt ur rabatterna och

planterar lökar som ska stå i full blom till våren.

 

Under hela hösten har bergvärmeinstallation pågått.

Här arbetas med markåterställning och uppförande av pumphus.

 

På fritidshemmet passar man på att röja och städa och

ta sig ordentligt med tid att pyssla och umgås med barnen.