Betygslovet består av följande:
Halvdag hemuppgift, skickas ut måndagen den 10 juni från rektor via mejl.

Förmiddagen den 12 juni är avsatt för en elev-enkät. Det är dock valfritt att göra elev-enkäten utanför den avsatta tiden. Hemuppgiften ska vara inlämnad senast den 13 juni klockan 09.00 per mejl eller till administrationen i pappersform.

Efter lunch den 12 juni är det halv studiedag.