Varje år, lördag före första advent, arrangerar föräldrar till elever vid Rudolf Steinerskolan julbasar.

Föräldraföreningens styrelse planerar basaren tillsammans med alla klassers klassföräldrar. Hur planeringen och förberedelser går till vet din klassförälder. Förberedelser och genomförande görs tillsammans av alla föräldrar.

Överskottet går till material och aktiviteter för elever på skolan.

I år är basaren 1 december, varmt välkomna mellan 11:00–15:00.