Fritidshemmet bjöd eleverna i åk F-åk 4 på ett fantastiskt julbord i matsalen.