Ansökningsperiod, elever folkbokförda i Östergötland gör ansökan på www.gymnasiestudera.se