Föräldraföreningen hälsar alla föräldrar hjärtligt välkomna till årsmöte.

Kl. 17:30 i matsalen, Gula Huset.