Eleverna lediga, fritidshemmet öppet för de som anmält behov