Studiedag för klasserna F-9. Fritidshemmet är öppet.