Kl 17-18 på fritidshemmet.

Anmäl deltagande till fritidshemmet@rudolfsteinerskolan.se så att vi vet hur många som kommer.