Kl 18.00. MOA-mottagningen informerar om ungdomar och droger.