Förskoleklassen bjuder in sina föräldrar till förskoleklassens Adventssprial. Det är viktigt att barnen kommer i tid! Adventssprialen startar 20:15

Adventshälsning,
Vendela & Pauline