Förskoleklassen bjuder in sina föräldrar till Ljustfest med start 17:00

Varmt välkommen,
Vendela & Pauline