Klass 1 ,2 och 3 åker till Vrinneviskogen och leker Vrinnevskogenmellan 08.15-12.00