Klass 1 och klass 2 är i Vrinneviskogen mellan 08.15-12.00