Personal från Sveriges waldorf-fritidshem träffas  i Söderköping och inspirerar varandra.

Temat för året är förskoleklassen.