Skollov för förskoleklass till klass 9.

Fritidshemmet har öppet för föranmälda barn.