Vi samlas på trappen till gula huset där arbetsuppgifter delas ut.
  • Kläder efter väder
  • Arbetshandskar
  • Glatt humör
Kaffe och smörgås utlovas under mellanlandning.