Klass 4 kommer att åka till Ekehagens forntidsby.

Mer information skickas ut till berörda föräldrar.